Rengöringsmedel - Bra pris och sortiment hos AllOffice!

Rengöringsmedel

(512 st)
VISA FLER

Så här fungerar pH-skalan!

Starkt sura rengöringsmedel (pH 0 – 2) kan vara skadliga. Både för människor, miljön och material. Starkt sura rengöringsmedel används endast i undantagsfall. Det används för att ta bort kalk, urinsten och rost, i periodiskt underhåll.Rengöringsmedlet är uppbyggt av oorganiska syror, som saltsyra och kräver eftersköljning.
Medelstarka och svagt sura rengöringsmedel (pH 2 – 6,5). Dessa används för lättare rengöring i sanitetsstädning, samt också där det förekommer hårt vatten. Medelstarka och svagt sura rengöringsmedel förhindrar i förebyggande syfte att kalkbeläggningar sätter sig.
Neutrala rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5). Skonsamt rengöringsmedel som kan användas till de flesta ytor som tål vatten.
Svagt alkaliska rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5). Dessa rengöringsmedel används oftast i daglig städ.
Medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12). Ett starkare medel som är lämpligt för fet smuts och hårt smutsade ytor. Speciellt där smutsen sitter fast eller att smutsgraden är väldigt hög. Avlägsnar vax. Används vid storstädning och grovrengöring. Detta medel kräver vanligtvis en eftersköljning.
Starkt alkaliska rengöringsmedel (pH 12 – 14). Dessa rengöringsmedel används endast i undantagsfall, kan ha en skadlig påverkan på människan, miljön och material. Används i industriell rengöring och att för att avlägsna polish. Detta med kräver vanligtvis en eftersköljning.