Hållbarhet

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhet ska vara grundläggande och vägledande i hela vår verksamhet 

Att förändring måste ske för att det ska finnas en framtid för vår jord och att alla måste vara delaktiga är vi på AllOffice fullt medvetna om. Vi vill ta vårt ansvar, vi vill vara med och i mesta möjliga mån bidra för en mer hållbar morgondag.

Hållbarhet ska vara grundläggande och vägledande i hela vår verksamhet oavsett om man arbetar administrativt, aktivt besöker och bearbetar våra kunder eller ansvarsfullt plockar och packar order för leverans. I vår värdekedja har vi flera led där vi kan driva och påverka hållbarhetsfrågan. Internt arbetar vi för att optimera våra processer. Externt ställer våra kunder högre krav på oss som leverantör att leverera miljömärkta produkter, producerade på ett etiskt försvarbart sätt. Vi ställer vidare krav i vår leverantörskedja.

Vår mission att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för ökad hållbarhet.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vad vi fokuserar på just nu, hur hållbarhet är integrerat i vår affärsplan, hur vi arbetar med Agenda 2030 samt hur vi styr vår verksamhet och redovisar om hållbarhet.
AllOffice Hållbarhetsrapport

Vår verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Se vårt certifikat för ISO 9001:2015 & 14001:2015

I samarbete med våra leverantörer erbjuder vi ett stort urval av produkter med miljö- och kvalitetsmärkningar.
Se våra miljö- och kvalitetsmärkningar

Miljöansvar Håll Sverige Rent 2023

AllOffice Miljömål 8

Vi skapar sysselsättning i hela landet, även i glesbygd, genom en rikstäckande organisation från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

Genom att säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt.

Genom att vi höjer engagemanget och säkerställer tydlighet av organisationens riktning så arbetar vi för en god arbetsmiljö.

Vi genomför undersökningar för att få veta hur våra medarbetare upplever sitt arbete och det ger oss information om något behöver förbättras.

Vårt verksamhetsmål är lönsam tillväxt enligt fastställd och aktuell budget
Genom kundundersökningar får vi viktig input på hur nöjda våra kunder är med oss

Vår vision är Sveriges mest nöjda kunder

Mal10_667x150.jpg

Oavsett var i organisationen vi arbetar är det viktigt att känna att man trivs, mår bra och känner sig delaktig. Det är självklart för oss att alla våra medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter men även möjligheter - oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion etc.

Vår kultur ska genomsyras av en tillåtande och tolerant miljö. Vi accepterar inte någon form av diskriminering och har därför antagit en policy mot kränkande särbehandling och mobbing.

För att kunna erbjuda en säker och god fysisk och psykisk arbetsplats arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö och under ledning av HR genomförs kontinuerliga skyddsronder.

För oss är det viktigt att få ta del av våra medarbetare synpunkter, tankar och idéer, därför gör vi medarbetarundersökningar och verksamhetsdialoger. Detta ger varje medarbetare chans att få komma till tals både anonymt och i mindre grupper.

Via vår förslagslåda på intranätet har alla möjlighet att lämna in förslag på förbättringar, rapportera in avvikelser eller komma med synpunkter till vår ledning. Under både 2019 och 2020 har mer än vartannat inlämnat förslag resulterat i någon form av förbättring i vår organisation.

AllOffice Miljömål 12

När nya produkter ska tas in i sortimentet ska vi alltid beakta livscykelperspektivet och ett miljöpositivt alternativ ska alltid prioriteras.

Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljömärkta produkter hjälper vi våra kunder att utveckla sitt miljöarbete.

Vi har utvecklat verktyg för att kontinuerligt kunna erbjuda alternativa produkter med miljömärkning för de varor som idag saknar sådan.

Vår egen AllOffice miljösymbol, sätter vi på de produkter som saknar officiell märkning men som är tillverkade av minst 50% återvunnet material.

För våra kemiska produkter ställer vi krav på våra leverantörer att de ska följa regelverk som de berörs av, exempelvis REACH och ROHS.

AllOffice Miljömål 13

Vi strävar efter att leverera så kompletta order som möjligt, minska antalet delleveranser och minimera risken för felplock.

Sedan 2019 kör vi med eldrivna fordon för vår skåpservice i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Hälsinglandsregionen. Vi utökar successivt med fler el/hybridfordon för klimatsmartare skåpserviceleveranser.

Hållbart resande innebär att vi väljer bort flyg när det är möjligt att åka tåg istället.

Kundinställningar

/

Följ oss

FacebookIconInstagramIconLinkedinIconYoutubeIcon

Nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden och inspiration

Genom att klicka på "Prenumerera" godkänner du våra integritetsvillkor.
Klarna
Klarna
MasterCard
LogoIso
Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2024|Kundsupport 020 - 45 50 50