Hållbarhet

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhet ska vara grundläggande och vägledande i hela vår verksamhet 

Att förändring måste ske för att det ska finnas en framtid för vår jord och att alla måste vara delaktiga är vi på AllOffice fullt medvetna om. Vi vill ta vårt ansvar, vi vill vara med och i mesta möjliga mån bidra för en mer hållbar morgondag.

Hållbarhet ska vara grundläggande och vägledande i hela vår verksamhet oavsett om man arbetar administrativt, aktivt besöker och bearbetar våra kunder eller ansvarsfullt plockar och packar order för leverans. I vår värdekedja har vi flera led där vi kan driva och påverka hållbarhetsfrågan. Internt arbetar vi för att optimera våra processer. Externt ställer våra kunder högre krav på oss som leverantör att leverera miljömärkta produkter, producerade på ett etiskt försvarbart sätt. Vi ställer vidare krav i vår leverantörskedja.

Vår mission att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för ökad hållbarhet.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vad vi fokuserar på just nu, hur hållbarhet är integrerat i vår affärsplan, hur vi arbetar med Agenda 2030 samt hur vi styr vår verksamhet och redovisar om hållbarhet.
AllOffice Hållbarhetsrapport

Vår verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Se vårt certifikat för ISO 9001:2015 & 14001:2015

I samarbete med våra leverantörer erbjuder vi ett stort urval av produkter med miljö- och kvalitetsmärkningar.
Se våra miljö- och kvalitetsmärkningar

Miljöansvar Håll Sverige Rent 2020

AllOffice Miljömål 8

Vi skapar sysselsättning i hela landet, även i glesbygd, genom en rikstäckande organisation från Luleå i norr till Trelleborg i söder.
Genom att säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt
Genom att vi höjer engagemanget och säkerställer tydlighet av organisationens riktning så arbetar vi för en god arbetsmiljö, vi genomför regelbundet medarbetarundersökning
Vi utför kontinuerligt medarbetarundersökning och verksamhetsdialoger samt uppföljning av dessa
Vårt verksamhetsmål är lönsam tillväxt enligt fastställd och aktuell budget.

Vår vision är Sveriges mest nöjda kunder, vi genomför kontinuerligt en nöjd kund undersökning
Nöjda kunder säkerställer organisationens och de anställdas trygghet och sysselsättning.
Mal10_667x150.jpg

Oavsett var i organisationen vi arbetar är det viktigt att känna att man trivs, mår bra och känner sig delaktig. Det är självklart för oss att alla våra medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter men även möjligheter - oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion etc.

Vår kultur ska genomsyras av en tillåtande och tolerant miljö. Vi accepterar inte någon form av diskriminering och har därför antagit en policy mot kränkande särbehandling och mobbing.

För att kunna erbjuda en säker och god fysisk och psykisk arbetsplats arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö och under ledning av HR genomförs kontinuerliga skyddsronder.

För oss är det viktigt att få ta del av våra medarbetare synpunkter, tankar och idéer, därför gör vi medarbetarundersökningar och verksamhetsdialoger. Detta ger varje medarbetare chans att få komma till tals både anonymt och i mindre grupper.

Via vår förslagslåda på intranätet har alla möjlighet att lämna in förslag på förbättringar, rapportera in avvikelser eller komma med synpunkter till vår ledning. Under 2019 resulterade mer än vartannat inlämnat förslag till någon form av förbättring i vår verksamhet.
AllOffice Miljömål 12

När nya produkter ska tas in i sortimentet ska vi alltid beakta livscykelperspektivet och ett miljöpositivt alternativ ska alltid prioriteras

Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljömärkta produkter hjälper vi våra kunder att utveckla sitt miljöarbete

Vi har utvecklat verktyg för att kontinuerligt kunna erbjuda alternativa produkter med miljömärkning för de varor som idag saknar sådan

Vår egen AllOffice symbol- Äpplet, sätter vi på de produkter som saknar officiell märkning men som är tillverkade av minst 50% återvunnet material

För våra kemiska produkter ställer vi krav på våra leverantörer att de ska följa regelverk som de berörs av, exempelvis REACH och ROHS

I ett led att bidra med kunskap genomförs städmässor och utbildningar som blir en möjlighet och ett tillfälle för oss att utbilda våra kunder och medarbetare i ett mer hållbart förhållningssätt inom städ och hygien.
AllOffice Miljömål 13

Under 2019 har vi börjat med eldrivna fordon för vår skåpservice. Stockholm, Göteborg och Uppsala kör nu klimatsmarta skåpserviceleveranser.

Vi utökar successivt med fler elfordon för våra leveranser. 28% av alla leveranser i Stockholm och Uppsalaområdet körs idag klimatsmart genom samarbete med ett logistikföretag som har samma drivna miljöagenda för sina leveranser som vi. Även här är ambitionen att successivt öka de miljösmarta leveranserna.

Hållbart resande och hållbara möten innebär att vi väljer bort flyg när det är möjligt för att åka tåg istället.

Kundinställningar

/

Följ oss

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2021|Kundsupport 020 - 45 50 50
För närvarande kan leveranstiden vara längre än normalt p g a rådande pandemi. Är det bråttom, kontakta kundsupport.