Plastförbud

AllOffice_Plastförbud_1

-  År 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv (SUP directive, single-use plastic directive) som innehåller en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska komma
till rätta med vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön.

Regeringen har den 3 november 2021 beslutat om förordningar som genomför engångsplastdirektivet i svensk lagstiftning. Sverige har valt att även vidta några ytterligare nationella åtgärder.
De nya reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Det nya direktivet riktar sig mot tillverkare och själva produktionen av dessa plastartiklar. Vad som redan finns på marknaden i dag (och efter 1 januari 2022) är tillåtet att sälja och förbruka tills dess att produkterna tar slut.

De artiklar/områden som innefattas är:

  • Plastbestick
  • Plasttallrikar
  • Plastsugrör-/omrörare
  • Hämtboxar och muggar frigolit/EPS (expanderad polystyren)
  • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast

 
Alternativa artiklar läggs upp löpande och ni hittar vårt sortiment av engångsartiklar här >>

Från och med den 3 juli 2021 ska även alla engångsbägare av plast eller som innehåller plast ha den märkning som anges av EU. Märkningen ska tryckas eller präglas på bägaren och texten skall vara på det officiella språket i det land där produkten marknadsförs.

Kundinställningar

/

Följ oss

FacebookIconInstagramIconLinkedinIconYoutubeIcon

Nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden och inspiration

Klarna
Klarna
MasterCard
LogoIso
Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2023|Kundsupport 020 - 45 50 50