Viktig info gällande Dokumentförstörare Rexel REX823

  • Det har kommit till vår kännedom att det kan uppstå fel på vissa Promax-dokumentförstörare med modellbeteckningarna REX823 under användning.

    Våra kunders säkerhet har högsta prioritet för oss och vår leverantör ACCO Brands, och de har frivilligt inlett ett program för kostnadsfri ersättning för konsumenter/slutanvändare som har en dokumentförstörare med det aktuella problemet.

    Besök nedan webbsida för att få en kostnadsfri ersättningsprodukt:
    https://rexelpromaxreplacementsv.expertinquiry.com/