Verksamhetspolicy

Vision & värderingar

AllOffice vision är ”Sveriges mest nöjda kunder”. Genom tillgänglighet och förståelse för våra kunders behov skall vi erbjuda hållbara lösningar för företag och den miljö de verkar i. Visionen stöds av våra värderingar

Prestigelösa – vi visar respekt genom att vara öppna, lyhörda och inkluderande
Engagerade – vi är lösningsorienterande och visar engagemang genom att ta initiativ samt att genomföra beslut
Affärsmässiga – vi agerar professionellt och ser till att använda våra resurser i form av kunskap, kompetens och verktyg
Kundnära – vi skapar förtroende och utvecklar långsiktiga kundrelationer. Vi ser våra kunder och leverentörer som samarbetspartners och söker win-win lösningar

Kvalitet

Hela AllOffice organisation skall sträva efter att i alla lägen leverera långsiktigt kundvärde. I den strävan tror vi att det är viktigt att skapa och behålla långvariga och personliga relationer med kunder, kollegor och partners. Ett centralt kunderbjudande är vår lokala närvaro i form av butiker och säljare samt vår höga tillgänglighet via web, telefon och e-mail. Vi skall också sträva efter att vara innovativa baserat på en god förståelse för morgondagens behov relaterat till sortiment, kanaler och distribution. Vår personals insikter tillvaratas genom ständiga förbättringar av verksamheten. Dessa leder till bättre kvalitet, ökad effektivitet och därmed bättre möjligheter att leverera långsiktigt kundvärde. Vi dokumenterar, driver och förbättrar vår verksamhet genom vårt digitala Ledningssystem.

Miljö

AllOffice skall agera på ett ansvarsfullt sätt mot såväl omgivning som miljö. Vårt miljöarbete skall bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling med hänsyn till kommande generationer. De miljöaspekter som bidrar till växthuseffekten betraktar vi som betydande.

AllOffice skall följa miljökrav, lagar och övriga bindande krav, samt sträva efter att kontinuerligt begränsa vår miljöpåverkan och prioritera förnyelsebara resurser. Detta skall ske genom ett systematiskt arbete där medarbetare med stor möjlighet att påverka miljön direkt eller indirekt skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande.

Arbetsmiljö

Vår personal skall vara engagerad, trivas samt förstå företagets åtagande och mål. God psykisk och fysisk arbetsmiljö skall eftersträvas. Säkerhetstänkande och arbetsmiljölagen är grundläggande i vårt arbete. Vi strävar efter mångfald och jämlikhet och tolererar inte diskriminering i någon form.

Kundinställningar

/

Följ oss

FacebookIconInstagramIconLinkedinIconYoutubeIcon

Nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden och inspiration

Genom att klicka på "Prenumerera" godkänner du våra integritetsvillkor.
Klarna
Klarna
MasterCard
LogoIso
Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2024|Kundsupport 020 - 45 50 50