Clean & Facilitymässan - Örebro 16-17 oktober

Vi finns i monter D:9

    • AllOffice är en av de ledande leverantörerna som finns på plats
    • Speglar städ- och servicebranschens utveckling och möjligheter
    • Det som är värt att se och lära om nya produkter och innovationer
    • Drop in-seminarier arrangeras i ett varierat seminarieprogram under båda dagarna