Engångshandskar


Medicinska handskar:

Medicinska handskar måste överensstämma med direktivet om medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEG). Produkter som tillverkas efter maj 2020 måste följa förordning (EU) 2017/745 (MDR).

För att påvisa överensstämmelse testas handsken enligt flera harmoniserade standarder:
EN 455-1:  Engångshandskar för sjukvård
                    - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

EN 455-2:  Engångshandskar för sjukvård
                    - Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper

EN 455-3:  Engångshandskar för sjukvård
                    - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering

EN 455-4:  Medicinska engångshandskar
                    - Del 4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper

Skyddshandskar:

Skyddshandskar måste uppfylla kraven i direktivet för personlig skyddsutrustning (89/686/
EEG). Produkter som tillverkas efter april 2019 måste följa förordning 2016/425 EU om personlig skyddsutrustning. De standarder som gäller skyddshandskar är:

EN 420:   Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder

EN 374-1:2016   Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
                              - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda

EN 374-2:2016   Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer
                              - Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd

EN 16523-1:2015   Bestämning av materialbeständighet mot genomträngning av kemikalier
                                  - Del 1: Genomträngning av flytande kemikalier vid kontinuerlig kontakt

EN 374-4:2013   Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
                              Bestämning av motstånd mot degradation av kemikalier

EN 374-5:2016   Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer
                              - Part 5: Terminologi och prestandakrav för mikroorganismer

EN 388:2016   Skyddshandskar mot mekaniska risker


Nitril_667x250px.jpg

Vinyl_667x250px.jpg

Latex_667x250px.jpg

Polyeten_667x250px.jpg

Kundinställningar

/

Följ oss

FacebookIconInstagramIconLinkedinIconYoutubeIcon

Nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden och inspiration

Klarna
Klarna
MasterCard
LogoIso
Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2024|Kundsupport 020 - 45 50 50