Corona

2020-09-01

Information om Corona - covid-19

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen, och den oro som finns delar vi följande information

 • AllOffice arbetar dagligen för att säkerställa tillgänglighet av produkter och tjänster både på kort och lång sikt
 • På grund av hög efterfrågan på handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd och engångshandskar kan dessa produkter ibland vara slut i lager. Vi fyller på vårt saldo löpande men kan ibland inte garantera när leverans sker på just dessa produkter 
 • AllOffice har arbetat fram en plan för att säkerställa leveranser vid eventuella oförutsedda händelser i nuvarande lager
 • Säkra upp att ni kan ta emot order innan ni lägger er beställning
 • Om er verksamhet stängs och ni inte kan ta emot er order – meddela vår kundservice omgående, det är inte säkert vi hinner pausa den, men vi ska göra vårt bästa
 • Våra säljare utgår hemifrån. Man kan göra kundbesök om det är ok för kunden
 • Skåpservice och övriga servicebesök och installationer av maskiner genomförs fortfarande där det är möjligt
 • Alla planerade kundevent och mässor ställs in från den 12 mars
 • För allas trygghet ska möten med fler än 10 personer inte genomföras
 • Så många möten som möjligt internt utförs via digital media
 • Har någon anställd varit kontakt med person som har konstaterats vara smittad av coronaviruset gäller följande:
  • Den anställde ska vara hemma från arbetet i 2 veckor. Är den anställde symtomfri och inte själv insjuknat ska arbete ske hemifrån
  • Anställda med befattning där det inte är möjligt att arbeta hemifrån, pga arbetsuppgifterna, ska stanna hemma från arbetet
 • Vid sjukdom som innefattar de symtom som corona kan ge såsom: feber, halsont, svårighet att andas eller hosta, skall medarbetaren vara symtomfri i minst 48 timmar innan denne återgår till arbetsplatsen
 • All personal som varit på resa skall sitta i hemkarantän
 • Arbetsresor samt resor till och från arbete genomförs i första hand med bil
 • AllOffice har noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner, där alla noggrant säkerställer god handhygien. Vi har dessutom utökat städrutiner i våra leveransbilar och på våra lager samt i våra butiker
 • AllOffice ledning gör löpande en lägesanalys för att säkerställa hantering av rådande situation och all personal tar del av denna via uppdaterat intranät
 • I alla butiker finns anvisningar om att hålla avstånd för allas säkerhet

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på kundsupport@alloffice.se

Vänliga hälsningar,
AllOffice Nordic AB

 

Kundinställningar

/

Följ oss

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2021|Kundsupport 020 - 45 50 50
För närvarande kan leveranstiden vara längre än normalt p g a rådande pandemi. Är det bråttom, kontakta kundsupport.