Corona

2021-03-10

Information om Corona - covid-19

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen, och den oro som finns delar vi följande information

 • AllOffice arbetar dagligen för att säkerställa tillgänglighet av produkter och tjänster både på kort och lång sikt
 • På grund av hög efterfrågan på handdesinfektion, ytdesinfektion, munskydd och engångshandskar kan dessa produkter ibland vara slut i lager. Vi fyller på vårt saldo löpande men kan ibland inte garantera när leverans sker på just dessa produkter
  AllOffice har arbetat fram en plan för att säkerställa leveranser vid eventuella oförutsedda händelser i nuvarande lager
  Säkra upp att ni kan ta emot order innan ni lägger er beställning
 • Om er verksamhet stängs och ni inte kan ta emot er order – meddela vår kundservice omgående, det är inte säkert vi hinner pausa den, men vi ska göra vårt bästa
 • Våra säljare utgår hemifrån. Man kan göra kundbesök om det är ok för kunden
 • Skåpservice och övriga servicebesök och installationer av maskiner genomförs fortfarande där det är möjligt och godkänt av kunden
 • Alla planerade kundevent och mässor ställs in från den 12 mars 2020
 • För allas trygghet får möten med fler än 4 personer inte genomföras
 • Så många möten som möjligt internt utförs via digital media
 • Har någon anställd varit kontakt med person som har konstaterats vara smittad av coronaviruset gäller följande:
  • Den anställde ska vara hemma från arbetet i 2 veckor. Är den anställde symtomfri och inte själv insjuknat ska arbete ske hemifrån
  • Anställda med befattning där det inte är möjligt att arbeta hemifrån, pga arbetsuppgifterna, ska stanna hemma från arbetet
 • Vid sjukdom som innefattar de symtom som corona kan ge såsom: feber, halsont, svårighet att andas eller hosta, skall medarbetaren vara symtomfri i minst 48 timmar och ett covid-19 test skall tas innan denne återgår till arbetsplatsen
 • All personal som varit på resa skall sitta i hemkarantän
 • Arbetsresor samt resor till och från arbete genomförs i första hand med bil
 • AllOffice har noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner, där alla noggrant säkerställer god handhygien. Vi har dessutom utökat städrutiner i våra leveransbilar och på våra lager samt i våra butiker
 • AllOffice ledning gör löpande en lägesanalys för att säkerställa hantering av rådande situation och all personal tar del av denna via uppdaterat intranät
 • I alla butiker finns anvisningar om att hålla avstånd för allas säkerhet

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på kundsupport@alloffice.se

Vänliga hälsningar,
AllOffice Nordic AB

 

Kundinställningar

/

Följ oss

Nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden och inspiration

Alla rättigheter förbehålls, AllOffice - 2023|Kundsupport 020 - 45 50 50